Workup Gaming’in İlk Dönemi 11 Girişimle Başlıyor

21 Haziran 2023

Türkiye İş Bankası’nın, oyun dikeyindeki startupların ölçeklenmesine,hızlanmasına, yatırıma erişimine ve görünürlüğüne katkı sağlayacak yeniprogramı için seçilen girişimler belli oldu.Ana destekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı ile 2017 yılından bu yanafarklı dikeylerde faaliyet gösteren startupları destekleyen Türkiye İşBankası’nın oyun dikeyindeki yeni programı, eğitim amaçlı oyun üreten 11 oyunstüdyosu ve startup ile başlıyor.İş Bankası’nın Workup markası ile desteklediği Workup Gaming GirişimcilikProgramı, Türkiye Bilişim Vakfı, Boğaziçi Ventures, Joy Game ve Dojo Talentpartnerliğinde oluşturuldu. Program, oyun ekosisteminde ülkemizin yeni unicorngirişimlerini keşfetmeyi ve eğitici oyunlar ile geleceğin yetkinliklerininkazanımını hızlandırmayı ve yaygınlaştırmayı amaçlıyor.6 aylık programda oyungeliştiricilere çok yönlü destekOyun alanında faaliyet gösteren startupların ve oyun stüdyolarının eğitimamaçlı ürettikleri veya program süresince üretecekleri oyunlarıngeliştirileceği ve ölçeklendirileceği program, 6 ay sürecek.Yalnızca girişimlere destek olmakla sınırlı kalmayacak program, ekosistemin enönemli yeteneklerini bir araya getirerek bir eğitim oyunları topluluğuyaratmayı da amaçlıyor. Eğitim oyunları dikeyindeki girişimlerin yerel veglobal ölçekte rekabet gücünün artırılmasına destek verecek programla alanındauzman isimlerin mentorluğu ve jüri üyeliği, teknik altyapı ve uygulamadestekleri ile yatırıma erişim imkânı sunuluyor.Programa ilişkin detaylı bilgiye, workupgaming.ist üzerinden ulaşılabiliyor.

WorkupGaming Programı’nın ilk dönemine seçilen 11 girişim:
Kidlab: 2-8 yaş arası çocuklarınteknolojiyi verimli kullanması amacıyla geliştirilmiş, içerisinde zekâgeliştirici aktiviteler bulunan ve ebeveynlere çocuk gelişimi/eğitimi hakkındabilgilendirici içerikler sunan oyunlar üreten oyun stüdyosu. https://www.kidlab.app/

Compactive: Yenilikçi mekaniklere sahipcasual oyunlar ve oyun geliştiricilerinin kullanabileceği teknolojilergeliştiren oyun stüdyosu. https://compactive.tech/

Hyperactive: Hareketli aktivitelerledesteklenen, interaktif ve yapay zekâ temelli eğitici oyunlar geliştirmeyihedefleyen oyun stüdyosu. https://trueyogi.com/

Yuyuto: Strateji ve simülasyonoyunlarına odaklanan, Ticarium adlı oyunuyla beraber online mobil oyunlargeliştiren ve yayınlayan oyun stüdyosu. https://yuyutogames.com/

Funrika: Hybrid casual oyunlarıpiyasaya süren ve eğitim alanında dijital oyun geliştirme tecrübesine uzunsüredir sahip deneyimli oyun stüdyosu. https://www.funrika.com/

Piagmo: Okul öncesi dönemdekiçocukların bilişsel ve zihinsel becerilerini geliştirmek için MontessoriPedagojisini tüm çocuklar için ulaşılabilir hale getirmeyi hedefleyen oyunstüdyosu. https://www.piagmo.com/

TungaGames: Dijital oyun sektöründe,düşünmeyi tetikleyen, anlayarak öğrenmeyi sağlayan, daha ileri öğrenmeler içintemel oluşturan becerileri hedefleyen öğrenme araçlarının yer aldığı eğiticioyunlar ve sosyal oyunlar üreten oyun stüdyosu. https://tungasoft.com/

Pangea VR: 12 yaş altı çocuklar içineğitici konsol oyunları geliştirmeyi, ilgi çekici oyun, renkli karakterler vebasitleştirilmiş kontroller sayesinde çocuklar eğlenirken onlara önemlibeceriler edindirmeyi; küresel ısınmayı, sürdürülebilirliği ve çevre dostuolmayı öğretmeyi amaçlayan oyun stüdyosu. https://pangeavr.com/

EğitselOyunlar Akademisi: Çocukların aileleriyle birlikte evlerinde fiziksel olarakoynayabilecekleri, hikâyeli animasyon videoları destekli hypercasual oyunlarıüreten girişim. https://www.egitseloyunlarakademisi.com/

Mind MazeGames: Ortaokul ve lise müfredatınımobil uygulamada oyunlaştırma ile sunarak, öğrencilerin sanal dünyaya ilgisinieğitime odaklayan ve bu sayede sosyal etki yaratmayı planlayan eğitimteknolojileri girişimi.http://www.mindmazegame.com/

Gamester: Sosyal etkileşim, rekabet veeğlence odaklı oyunlar geliştirmek üzere kurulan ve global oyun sektörününtrendleri doğrultusunda çalışmalarına devam eden tecrübeli oyun stüdyosu.https://kids.gamester.com.tr/