İş Bankası’nın etki girişimlerine özel programı Workup4Future başlıyor

25 Aralık 2023

İş Bankası'nın ana desteğiyle,Türkiye Girişimcilik Vakfı partnerliği ve Hackquarters hızlandırıcılığındahayata geçirilen, teknoloji üreten etki girişimlerine yönelik hızlandırmaprogramı Workup4Future'ın 1. dönemi 7 girişim ile başlıyor.

Workup4Future ile sürdürülebilirodaklı girişimcilik alanındaki çalışmaların desteklenmesi ve ekosisteminbüyümesine katkı sağlanması hedefleniyor.​

Daha yaşanabilir bir dünya hedefi,artık girişimcilik ekosisteminin de odağında yer alan konulardan biri halinegeldi. Dünyanın şu anda en önemli ihtiyaçlarından birinin sürdürülebilir, dahakapsayıcı ekonomik gelişim ve büyüme olduğu gerçeği sosyal ve çevresel etkiyaratma potansiyeli bulunan girişimlerin hem önemini hem sayısını her geçen günartırıyor.

Sürdürülebilirlik odaklıçalışmalarını girişimcilik alanındaki tüm faaliyetlerinde de merkeze alan İşBankası, başta afet teknolojileri olmak üzere Birleşmiş MilletlerSürdürülebilir Kalkınma Amaçları kapsamında teknolojik çözümler üreten etkigirişimlerini Workup4Future ile ölçeklendirmeyi amaçlıyor.

Programın ilk dönemine, TürkiyeGirişimcilik Vakfı ve Hackquarters ile etki yatırımcıları ve sosyalgirişimcilik alanında deneyimli isimlerin jüriliğinde Binamod, From Your Eyes,Some Carbon, Swatchloop, VerdantWave, Waste Log ve Workybe etki girişimleriseçildi.

Teknoloji ve altyapı desteği, işmodelini geliştirme/ölçeklendirme, yatırımcılarla buluşma…  

Seçilen girişimler 4 ay sürecekprogram kapsamında;

  • Teknoloji ve altyapı     destekleri
  • Alanında uzman mentorlarla     buluşma
  • Odaklı eğitimler
  • İş modelini geliştirme ve     ölçeklendirme
  • Etki ölçümü
  • Bu alanda aktif yatırım     yapan Maxis GSYF, Founder One, Arya GSYF ve İş Bankası 100. Yıl Girişim     Sermayesi başta olmak üzere yatırımcılarla bir araya gelme

imkânı elde edecek.

Ayrıca İş Bankası ve grupşirketleri ile Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ulusal ve uluslararası ağı ilemüşteri kazanımı, kavram kanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışıolanaklarına ulaşabilecek olan girişimler, İş Kule Workup Alanı'nda ücretsizofis imkânından da yararlanabilecek.

Workup4Future'ın 1. dönemineseçilen 7 girişim

Binamod: Kurumsalve bireysel müşterilere bina bakımı, satın alma ve kiralama kararlarındayardımcı olmak amacıyla binalardan bilgi toplayan, deprem riskönceliklendirmesi, hasar değerlendirmesi, güçlendirme ve afet yönetimisenaryoları hazırlayan bir teknoloji girişimi. htps://www.binamod.com/ 

From Your Eyes: İnsanlardanmakinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyiminin en teknolojikve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan bir yapay zekâ teknolojisi.https://fromyoureyes.app/

Some Carbon: Bacadançıkan emisyonları sürdürülebilir yakıtlara dönüştürmek için modüler sistemlergeliştiren bir AR-GE girişimi. https://someco2.com/

Swatchloop: Özellikletekstil atıklarının geri dönüşüm süreçlerini dijital ortama taşıyarak atıkyönetim süreçlerinin kontrolünü, izlenebilirliği ve sürdürülebilirliği sağlayanbir platform. https://www.swatchloop.co/

VerdantWave: Yüksekkarbon içeriğine sahip selüloz bazlı biyokütle atıklarından faydalanarakdayanıklı biyokompozit polimerler üreten bir teknoloji şirketi.https://verdantwave.com/

Waste Log: Kaynağındaayrıştırılmış atıkları lisanslı atık toplama firmaları ile bir araya getiren,mobil uygulaması ile atıkları bulmayı hızlandıran bir atık yönetimi girişimi.https://wastelog.co/

WorkyBe: Yapayzekâ tabanlı analizleri ve dijital süreç yönetimini tek bir platformdabirleştirerek enerji, ekipman ve takım verimliliğini hedefleyen birsürdürülebilirlik girişimi. https://www.workybe.com/