İş Bankası’ndan Etki Girişimlerine Özel Program Workup4Future

24 Ekim 2023

Türkiye İş Bankası, Workup çatısı altında Türkiye Girişimcilik Vakfıpartnerliği ve Hackquarters yürütücülüğünde, afet odaklı ve Birleşmiş MilletlerSürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusunda teknoloji üreten etkigirişimlerine özel hızlandırma programı Workup4Future'ı hayata geçiriyor.

 

İş Bankası, ülkemizde girişimciliğin gelişmesi ve ekosistemin büyümesiadına sunduğu kapsamlı destek ve değer önerilerini, afet odaklı ve BirleşmişMilletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları çerçevesinde teknoloji üreten etkigirişimlerine yönelik hızlandırma programı Workup4Future ile zenginleştiriyor.Program, Türkiye Girişimcilik Vakfı partnerliği ve Hackquartershızlandırıcılığında gerçekleştirilecek.

 

2017'den bu yana her dikeyden girişime ev sahipliği yapan, son yıllardafarklı alanlara özel programlarla ekosistemi ve startupları destekleyen Workupçatısı altında düzenlenecek Workup4Future programına, doğal afetler başta olmaküzere, “karbon salımının azaltılması", “gelir adaletinin sağlanması"ve “cinsiyet eşitliği" gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelikteknoloji geliştiren, fikir aşamasını tamamlamış, sürdürülebilir veölçeklenebilir girişimler başvurabilecek.

 

Seçilen girişimler, 4 ay sürecek program kapsamında uzman mentorlar vemezun girişimlerle bir araya gelme, bu alanda aktif yatırım yapan FounderOne,Arya GSYF, MAXİS GSYF ve İş Bankası 100. Yıl Girişim Sermayesi ile buluşmaimkânlarına sahip olacak. Ayrıca İş Bankası ve grup şirketleri ile TürkiyeGirişimcilik Vakfı'nın ulusal ve uluslararası ağı ile müşteri kazanımı, kavramkanıtlama çalışmaları ve ürün/hizmet satışı olanaklarına ulaşabilecek.Girişimler, İş Kule Workup Alanı'nda ücretsiz ofis imkânından dayararlanabilecek.

 

Workup4Future programına başvurular, 5 Aralık Salı gününe kadar www.workup.ist/workup-for-future​ websitesi üzerinden yapılabilecek. ​