Etki Girişimlerine Özel Workup4Future’dan 6 Girişim Mezun Oldu

4 Nisan 2024

Türkiye İş Bankası'nın anadestekçisi olduğu Workup Girişimcilik Programı çatısı altında, TürkiyeGirişimcilik Vakfı iş birliği ve Hackquarters hızlandırıcı partnerliğindehayata geçirilen Workup4Future'ın ilk dönemi Demo Day ile tamamlandı. Afetodaklı ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Amaçları doğrultusundateknoloji üreten etki girişimlerine özel hızlandırma programından 6 girişimmezun oldu.

İş Mekan'da düzenlenen etkinliğeetki yatırımcıları, mentorlar, İş Bankası ve iştirak yöneticileri ilegirişimcilik alanında içerik üreten paydaşlar katıldı. 

İş Bankası Girişimcilik BirimMüdürü Aydın Bozdemir ve Girişimcilik Vakfı Genel Müdürü Mehru Aygül'ün açılışkonuşmalarıyla başlayan etkinlikte, mezun girişimlerin program yolculuklarınave yarattıkları etkiye odaklanan paneller düzenlendi. Sosyal etki yatırımları,sürdürülebilir gelecek için dijital çözümler ve sosyal etki için yapay zekâçözümleri gibi konuların ele alındığı panellerin ardından gerçekleşen networketkinliğinde girişimciler, yatırımcılarla ve potansiyel partnerlerle görüşme veonlara girişimlerini anlatma fırsatı buldu.

2 girişim yatırım aldı

İş Kuleleri Workup alanındayürütülen ve 4 ay süren Workup4Future programından, doğal afetlerin yanı sıra“karbon salımının azaltılması", “sürdürülebilir şehirler" ile“erişilebilir ve temiz enerji" gibi Sürdürülebilir Kalkınma Amaçlarına yönelikteknoloji geliştiren 6 girişim mezun oldu.

Etki girişimlerini global ve yerelyatırımcılarla buluşturma, girişimlere iş birliği fırsatları sağlama vegörünürlük kazandırma amacıyla oluşturulan programda 2 girişim FounderOne EtkiYatırım Fonu'ndan yatırım aldı. İş Bankası bir girişimin müşterisi olurken, birgirişimle de kavram kanıtlama çalışması tamamlandı.

Program süresince girişimciler,etki düzeylerini ölçme ve geliştirme konusunda eğitimler aldı, uzman mentorlarve mezun girişimlerle bir araya geldi. Aynı zamanda İş Bankası veiştiraklerinin yanı sıra Türkiye Girişimcilik Vakfı'nın ulusal ve uluslararasıağı aracılığıyla müşteri kazanımı imkanları yakaladı.

Workup4Future 1. dönem mezunları

Binamod: Kurumsal vebireysel müşterilere bina bakımı, satın alma ve kiralama kararlarında yardımcıolmak amacıyla binalardan bilgi toplayan, deprem risk önceliklendirmesi, hasardeğerlendirmesi, güçlendirme ve afet yönetimi senaryoları hazırlayan teknolojigirişimi.

From Your Eyes: İnsanlardanmakinelere kadar uzanan geniş bir spektrum için görme deneyiminin en teknolojikve kişiselleştirilebilir halini tasarlayan yapay zekâ teknolojisi.

Some Carbon: Bacadan çıkanemisyonları sürdürülebilir yakıtlara dönüştürmek için modüler sistemlergeliştiren etki girişimi.

VerdantWave: Yüksekkarbon içeriğine sahip selüloz bazlı biyokütle atıklarından faydalanarakdayanıklı biyokompozit polimerler üreten teknoloji şirketi.

Waste Log: Kaynağındaayrıştırılmış atıkları lisanslı atık toplama firmaları ile bir araya getiren,mobil uygulaması ile atıkları bulmayı hızlandıran atık yönetimi girişimi.

WorkyBe: Yapayzekâ tabanlı analizleri ve dijital süreç yönetimini tek bir platformdabirleştirerek enerji, ekipman ve takım verimliliğini hedefleyensürdürülebilirlik girişimi.​